NORA - Ansøgningsblanket
logo
Fristen for indsendelse er overskredet
Intro
1. Ansøger
2. Projektbeskrivelse
3. Øvrige partnere
4. Budgetoversigt
5. Tidsplan
6. Bilag til ansøgningen
7. Hvor har du hørt om NORA?
8. Dato og underskrift
Intro

Velkommen til NORAs digitale ansøgningsblankett. Venligst kontakt os på nora@nora.fo, hvis du har problemer med at udfylde blanketten.

Ansøgningsfrist

07.03.2023, 03:00 Færøsk tid (GMT)

Ansøgningsblanketten er projektets vigtigste mulighed for at sætte ord på projektets formål, forventede resultater m.v. Ansøgningen skal kunne læses som en selvstændig fremstilling af projektets indhold og budskab. Se også vejledning i Vi skriver på en ansøgning

Over de næste sektioner er der en række felter at udfylde.

Du kan gå frem og tilbage mellem de sektioner, du har udfyldt, og gennemgå eller ændre dine oplysninger før du indsender ansøgningen.

1. Ansøger

Hovedpartner (Forvaltningsorgan)

2. Projektbeskrivelse
3. Øvrige partnere
4. Budgetoversigt

Finansiering

I 'Finansiering' indgår økonomiske bidrag fra projektpartnerne, fra andre støtteordninger, fonde eller lignende. Finansieringen skal endvidere fordeles ud på de relevante budgetår.

Indtægter og udgifter skal gå i nul.

IndtægterÅr 1År 2År 3
Eget arbejde
NORA
Anden finansiering
I alt

Projektomkostninger

Angiv de for projektet relevante udgiftsposter, omkostninger, honorarer m.m. Omkostningerne skal endvidere fordeles ud på de relevante budgetår.

UdgifterÅr 1År 2År 3
Løn/honorar
Rejseomkostninger
Kommunikation
I alt
5. Tidsplan

Ved 1-årige projekter angives den samlede projektperiode. Ved flerårige projekter angives kun den del af projektperioden, som indgår i denne ansøgning. Tidsplanen for den samlede projektperiode skal dog fremgå af den projektplan, som skal indgå i bilagene til denne ansøgning.

6. Bilag til ansøgningen

Som bilag til denne ansøgning skal der vedlægges et selvstændigt dokument med en detaljeret projektbeskrivelse, der bør indeholde følgende oplysninger:

  • Projektbeskrivelse
  • Forventede resultater af projektet
  • Beskrivelse af projektets gennemførelse og organisering
  • Beskrivelse af partnerne og de enkelte partneres rolle i projektet
  • Detaljeret budget
  • Detaljeret tidsplan
Tilføj bilag
Problemer med upload af filer?Fil upload kan tage nogle minutter afhængigt af internethastighed og filstørrelse. Hvis du oplever problemer, prøv at genindlæse siden og prøv igen. Hvis du stadig har problemer, kontakt venligst support på support@tokni.com.
NavnFil
Andet
Tilføj bilag
Problemer med upload af filer?Fil upload kan tage nogle minutter afhængigt af internethastighed og filstørrelse. Hvis du oplever problemer, prøv at genindlæse siden og prøv igen. Hvis du stadig har problemer, kontakt venligst support på support@tokni.com.
7. Hvor har du hørt om NORA?
8. Dato og underskrift

Jeg bekræfter hermed, at alle de angivne oplysninger er korrekte, og jeg er opmærksom på, at en kvittering vil blive sendt til andre projektpartnere, hvis oplysninger er nævnt i denne ansøgning.

Ved at indsende denne formular accepterer du vores privatlivspolitik.