Ansøgningsblanket
logo
Fristen for indsendelse er overskredet
Intro
1. Ansøger
2. Projektbeskrivelse
3. Øvrige partnere
4. Budgetoversigt
5. Tidsplan
6. Bilag til ansøgningen
7. Hvor har du hørt om os?
8. Dato og underskrift
Intro

Ansøgningsblanketten er projektets vigtigste mulighed for at sætte ord på projektets formål, forventede resultater m.v. Ansøgningen skal kunne læses som en selvstændig fremstilling af projektets indhold og budskab. Se også vejledning i Vi skriver på en ansøgning

Over de næste sektioner er der en række felter at udfylde.

Du kan gå frem og tilbage mellem de sektioner, du har udfyldt, og gennemgå eller ændre dine oplysninger.

Husk at gemme dine indtastede oplysninger undervejs! Så kan du færdiggøre ansøgningen senere, ved at trykke på "Genindlæs ansøgning".

Det er muligt at ændre og genindsende ansøgningen frem til ansøgningsfristen.

1. Ansøger

Hovedpartner (Forvaltningsorgan)

Land repræsenteret i projektet

Land
2. Projektbeskrivelse
3. Øvrige partnere
OrganisationAdresseLandKontaktpersonE-mail
4. Budgetoversigt

Finansiering

I 'Finansiering' indgår økonomiske bidrag fra projektpartnerne, fra andre støtteordninger, fonde eller lignende. Finansieringen skal endvidere fordeles ud på de relevante budgetår.

IndtægterÅr 1År 2År 3
Eget arbejde
NORA
Kontant finansiering
I alt

Projektomkostninger

Angiv de for projektet relevante udgiftsposter, omkostninger, honorarer m.m. Omkostningerne skal endvidere fordeles ud på de relevante budgetår.

UdgifterÅr 1År 2År 3
Maskiner
Rejseomkostninger
I alt
5. Tidsplan

Ved 1-årige projekter angives den samlede projektperiode. Ved flerårige projekter angives kun den del af projektperioden, som indgår i denne ansøgning. Tidsplanen for den samlede projektperiode skal dog fremgå af den projektplan, som skal indgå i bilagene til denne ansøgning.

6. Bilag til ansøgningen

Som bilag til denne ansøgning skal der vedlægges et selvstændigt dokument med en detaljeret projektbeskrivelse, der bør indeholde følgende oplysninger:

  • Projektbeskrivelse
  • Forventede resultater af projektet
  • Beskrivelse af projektets gennemførelse og organisering
  • Beskrivelse af partnerne og de enkelte partneres rolle i projektet
  • Detaljeret budget
  • Detaljeret tidsplan
Tilføj bilag
Problemer med upload af filer?Fil upload kan tage nogle minutter afhængigt af internethastighed og filstørrelse. Hvis du oplever problemer, prøv at genindlæse siden og prøv igen. Hvis du stadig har problemer, kontakt venligst support på support@tokni.com.
NavnFil
Andet
Tilføj bilag
Problemer med upload af filer?Fil upload kan tage nogle minutter afhængigt af internethastighed og filstørrelse. Hvis du oplever problemer, prøv at genindlæse siden og prøv igen. Hvis du stadig har problemer, kontakt venligst support på support@tokni.com.
Problemer med upload af filer?Fil upload kan tage nogle minutter afhængigt af internethastighed og filstørrelse. Hvis du oplever problemer, prøv at genindlæse siden og prøv igen. Hvis du stadig har problemer, kontakt venligst support på support@tokni.com.
7. Hvor har du hørt om os?
8. Dato og underskrift